Batavialand: de Week van Ons Water

Van 18 t/m 25 oktober is het 'De Week van Ons Water'. Het gaat over de noodzaak van schoon, veilig en voldoende water in Nederland. Dit jaar staat het thema 'Hoe we samen water de baas kunnen blijven' centraal. In Batavialand kunnen jullie ervaren wat er bij het maken van een polder komt kijken en wat voor uitdaging het is om dijken te bouwen, gemalen te bedienen en nog veel meer.

We voelen ons hier zo veilig, in Nederland. Schoon water, genoeg water, veilig water. Ons land is hierin uniek in de wereld.
Je ontdekt al spelend in het Watertheater van Batavialand dat het beheersen van water een flinke uitdaging is. Zij leggen dijken aan, pompen water weg, bedienen gemalen, richten land in en..ze proberen hoe dan ook droge voeten te houden.

Kijk voor meer informatie op www.batavialand.nl/week-van-ons-water